Praktisk kompetenceudvikling for professionelle freelancere

PEER Professionals er et læringsrum, der sætter rammen for en udviklende dialog, hvor gruppen bidrager med inspiration og nytænkning af hinandens personlige forretningsplan for arbejdet som kreativ freelancer. Gruppen sammensættes af forskellige brancher: kommunikation, medier, film, kunst og mange andre.

Fælles for en given gruppe er, at deltagerne er professionelle udøvere af dét, de er bedst til – eller har en passion, som de ønsker at gøre til deres fremtidige arbejde på freelancebasis.

Mange freelancere står ofte alene og skal håndtere svære spørgsmål eller situationer, der kræver nye måder at handle og tænke på. Andre står måske ved en skillevej i deres karriere og ønsker at udvikle sig selv og/eller sin enkeltmandsvirksomhed i en helt ny retning.

Gruppen ser hinandens udfordringer fra forskellige perspektiver og bidrager med input til den enkelte, der giver energi og peger fremad mod nye muligheder. Derfor er gruppen en dynamisk og fælles tænketank, hvor forskellige perspektiver bliver betragtet som den kreative dynamo for nytænkning, trivsel og bundlinje.

Download pdf

PEER Professionals workshops tager udgangspunkt i et overordnet tema, for eksempel:

 • Design din egen karriere og arbejdsliv
 • Skjulte talenter er skjulte muligheder – om talent og kompetence
 • Typologi – et udviklingskompas
 • Kreativ problemløsning – om tids- og ressourcestyring, planlægning, handling og resultat
 • Kommunikation, samarbejde og trivsel – via gennemslagskraft og fleksibilitet

Ud fra temaet for workshoppen aftales det i gruppen, hvilke delemner, der skal fokuseres på. Derfor har alle i gruppen indflydelse på selve indholdet af dialogen.

Gitte Hansen faciliterer dialogen og sørger for, at du får:

 • inspiration til at arbejde både kreativt og innovativt med eget karriereprojekt og personlige forretningsplan
 • udfordret din vanetænkning og bliver inspireret til nytænkning
 • større bevidsthed om egne styrker – og bedre forståelse for andres forskellighed
 • en dybere dialog med andre kreative freelancere om nye måder at håndtere udfordringer på, før de bliver til problemer
 • viden om, hvordan du som freelancer bevarer din energi og motivation, håndterer konflikter og forebygger stress
 • inspiration til at opbygge egne netværkværks- og samarbejdsrelationer og fortsat udvikler dig selv og din virksomhed

Peer er et gammelt angelsaksisk udtryk for ligemænd. I den  videnskabelige verden opererer man med begrebet Peer Reviews, en givet problemstilling anskuet af andre, der har den samme erfaring og viden, men fra forskellige indfaldsvinkler.

Praktisk information:

Kontakt Gitte Hansen for nærmere aftale om start af nye grupper på mobil: 2628 1717 eller via e-mail: gh@ionmanagement.dk