TalentCoaching | KarriereCoaching | StressCoaching | PEER Professionals

ION management hjælper mennesker med at
skabe positive forandringer i deres arbejdsliv

Om ION management Kontakt
Om ION management

Bag ION management står Gitte Hansen

om-gitte

Om Gitte Hansen

Jeg hedder Gitte Hansen og er ejer og stifter af ION management og hjælper mennesker med at skabe positive forandringer i deres arbejdsliv.

Jeg er uddannet HD/O fra Copenhagen Business School (CBS) og bl.a. certificeret i Situationsbestemt Ledelse SL II og Cross-Cultural Leadership.

Endvidere er jeg certificeret NLP Master Practitioner og BusinessCoach samt i MBTI/JTI og har løbende efteruddannet mig inden for psykoterapi, meditation og Interpersonal Mindfulness.

Den væsentligste del af mine kompetencer har jeg erhvervet gennem mine mange års praktiske arbejde med mennesker og organisationer. Bl.a. var jeg i 10 år leder af karrierecentret på CBS, hvor jeg byggede bro mellem nyuddannede og erhvervslivet.

Siden 1999 har jeg arbejdet som coach og facilitator af forandringsprocesser. Det er blevet til utallige coachingforløb for enkeltpersoner og grupper af mennesker – på alle organisatoriske niveauer og både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

Til alle tider oplever jeg mit arbejde som en gensidig læreproces. Det har givet mig en stor portion menneskelig indsigt, som jeg med stor glæde deler med andre.

metoder

Min metode

Formålet med mit arbejde er at inspirere mennesker, der står i en forandringssituation til at se nye perspektiver og nye muligheder for et arbejdsliv, hvor de trives og oplever, de gør en forskel.

Den røde tråd i mit arbejde er derfor først og fremmest at hjælpe mennesker med at få overblik over deres talenter og kompetencer, herunder genopdage uudnyttede potentialer. Dernæst er det at inspirere dem til at udfolde disse – og se muligheder for at sætte dem i spil med omverdenen.

Mennesker er forskellige og det er deres udfordringer og udviklingsprocesser også. I min coaching arbejder jeg med både nye og kendte coachingmetoder og -værktøjer – og altid ud fra en anerkendende tilgang og med fokus på dét, der virker for den enkelte.

Gennem tiden har jeg udviklet min egen metode, når jeg arbejder med grupper af professionelle. Med PEER Professionals sættes rammen for en ligeværdig udviklingsdialog, hvor deltagerne ser hinandens udfordringer ud fra forskellige perspektiver. På den måde fungerer gruppen som en dynamisk og fælles tænketank for både nytænkning, trivsel og bundlinje.